Dance Little Diamond op weg naar de Grand Prix


Na 2 x HC gestart te hebben met Dance Little Diamond met percentages rond de 65 % behaalde Liseon op 2-12-2017 met een percentage van 63,09 % in de Inter 2 haar startbewijs voor de Grand Prix. Ondanks een paar dure fouten, die Dance Little Diamond normaal gesproken nooit maakt (aangalopperen in de middendraf en een veel te late overgang van de galop naar de draf die een paar procenten kostten) lijkt het er goed uit te zien voor een mooie Grand Prix carriere.


Terug